Met Eco-therapie wordt bedoeld het energetisch beheer voor het ecologische en economische evenwicht, welke door Hans Andeweg wordt beschreven in de boeken:

– In resonantie met de natuur (vitale planten en bomen door energetische behandeling),

– Scheppend leven (over de grondbeginselen van energetisch beheer).

Het energetisch beheer of het balanceren (het in een juist evenwicht brengen) kan zijn van individuen (mens, dier, plant) tot grote ecosystemen (bos-natuurgebieden) als ook individuele relaties tot het in evenwicht brengen van grote bedrijven.

Voor het energetisch beheer / balanceren mogen door de therapeut (of eventueel ook de beheerder) alle bestaande mogelijkheden gebruikt worden en dit kan terplaatse of op afstand.
Voorbeelden van hulpmiddelen voor het balanceren zijn:

  • Reiki
  • muziek
  • meditatie
  • homeopathie
  • Bachbloesem , Cosmic Flowers
  • kleuren (licht-therapie)
  • orgon-accumulatoren
  • symbolen
  • graancircels, leijlijnen

Tevens wordt op een “logische” manier een verband gelegd tussen energie, kracht, intuïtie en morfische velden, verleden, heden en toekomst.

In de cursus heb ik (Hans) veel geleerd ten aanzien van het bewust voelen, het kwalificeren en kwantificeren van niet meetbare energie, het intuïtief werken met de verschillende hulpmiddelen en niet te vergeten de theorie (met onderbouwing) hoe alles met elkaar in verbinding staat.
De cursus heeft een dusdanige invloed op mijn leven, dat mijn zicht op het leven helemaal veranderd is en daarmee een duidelijke verrijking heeft gekregen. Ik werk nu dan ook dagelijks met de opgedane kennis, het is een deel van ons leven geworden.